Laddar 0%

Tillsammans utvecklar vi svensk skola.
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. Hur framgångsrikt en skolas utvecklingsarbete blir beror på hur väl delarna Verktyg, Innehåll och Pedagogik samspelar. Tre delar som präglar allt vi gör.
Tillsammans utvecklar vi svensk skola.Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. Hur framgångsrikt en skolas utvecklingsarbete blir beror på hur väl delarna Verktyg, Innehåll och Pedagogik samspelar. Tre delar som präglar allt vi gör.
Låt behovet styra valet av verktyg.Våra projektledare har goda hård- och mjukvarukunskaper och erfarenhet av att implementera digitala verktyg i skolan. Vi stöttar alltid skolan i sitt val av digitalt verktyg och låter verksamhetens behov styra. I de fall där tekniken trasslar har vi en väl fungerande logistik med egna skadereglerare, servicepersonal och verkstäder. Tillgängligheten är stor där korta ledtider är en självklarhet.
Framtidens läromedel tas fram nu.Att göra en bok digital är lätt. Att utveckla läromedel för ett omdefinierat lärande är svårare. Vi gillar svårt! Det är därför vi tagit oss an utmaningen i att utveckla läromedel för verkligt meningsfulla lärprocesser. För oss är det självklart att ta till vara på de kollaborativa och kreativa möjligheter som nu finns för att utveckla innehåll. Morgondagens läromedel utformar vi givetvis bäst tillsammans med de riktiga experterna – våra kunder.
Det handlar inte om teknik. Utan om pedagogik.Eftersom det knappast är tekniken som utvecklar pedagogiken, menar vi att pedagogens roll aldrig varit viktigare. Det är hen som ser till att de digitala verktygen korrelerar med läroplansuppdraget och skolans kunskapssyn. Det gör att ledarskapet är avgörande i utvecklingen av den digitala kompetensen, och inte sällan behöver även skolledaren stöd då frågan om digitalisering faktiskt är en organisations- och skolutvecklingsfråga. Vi stöttar gärna.
Det här är vi.På Lin Education utgår vi från vårt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av vår medicin. En spännande resa tycker vi. Följ gärna med.