Pop up School!

Pop Up-school
Vad händer när man låter elever delta i lärares kompetensutveckling? Om eleverna dessutom är från Storbritannien och därigenom synliggör lärares undervisningspraktik då skolkulturer blir synliga i mötet?

Nu är filmen om Pop up School klar. Se den ovan!

Tillsammans utvecklar vi svensk skola.

Vi brinner för att göra en skillnad som gör en skillnad för svensk skola. Hur framgångsrikt en skolas utvecklingsarbete blir beror på hur väl delarna Verktyg, Innehåll och Pedagogik samspelar. Dessa tre delar präglar allt vi gör – vi kallar det vårt VIP-koncept.